Späť

Zvonenie v školskom roku 2019/2020

Aktualizácia 26.8. 2019

POZOR, zmena zvonenia a harmonogramu prestávok.


1. hodina: 7,30 - 8,15
prestávka 15 minút - desiatová prestávka
2. hodina: 8,30 - 9,15
 prestávka 10 minút
3. hodina: 9,25 - 10,10
prestávka 15 minút - pobyt žiakov na dvore
4. hodina: 10,25 - 11,10
prestávka 10 minút - presun žiakov I. stupňa na obed
5. hodina: 11,20 - 12,05
prestávka 10 minút - presun žiakov na obed
6. hodina: 12,15 - 13,00
obedňajšia prestávka 30 minút

Poobedňajšie vyučovanie začína o 13,30 hod.

Etická výchova sa  pre ročníky 5. -9. vyučuje v piatok,  7. hodinu. Vyučovacia hodina trvá 40minút.

V krúžkovej činnosti trvá vyučovacia hodina 60 minút. Krúžková činnosť začína najskôr 13,30 hod.

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní