Vyučovanie od 19. apríla do 23. apríla 2021

1.  - 4. ročník  - prezenčne. Podmienkou je aj naďalej test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom. Test nesmie byť  starší ako 7 dní. 

5. - 7. ročník - dištančne

8. a 9. ročník - prezenčne. Podmienkou nástupu žiaka do školy  je  negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom. Testy nesmú byť staršie ako 7 dní.

Od 26. apríla 2021  je plánovaný nástup žiakov 5. - 7. ročníka na prezenčné vyučovanie.

Do budovy školy budú žiaci  od 19. apríla 2021 vpustení až o 7,15 hodine. Dovtedy sa zdržiavajú pred hlavným vchodom.  Do budovy budú priebežne od 6, 30 hod. vpustení len žiaci I. stupňa, ktorí sú prihlásení do ranného klubu.

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní