Späť Pridané: 08.02. 2021

Vyjadrenie regionálneho hygienika

zdroj: RUVZ Trnava, Tomáš Hauko, regionálny hygienik

Epidemiologická situácia vo výskyte COVID-19  k 3.2.2021 v okrese Trnava

Na základe prijatého COVID automatu a regionálnych indikátorov, podľa ktorých je posudzovaná epidemiologická situácia je okres Trnava na úrovni stupňa 7 (4. stupeň varovania):

Regionálne charakteristiky v okrese Trnava:

Vážená 14 dňová incidencia: 2467/100 000 obyv. (4. stupeň varovania, hraničná hodnota  viac ako 1600)

Počet hospitalizovaných na 100 000 obyv.: 67,9/100 000 obyv. (4. stupeň varovania hraničná hodnota viac ako 60)

Trend 7 dňovej incidencie: aktuálna 7 dňová 401/100 000, predchádzajúci týždeň 483/100 000 obyv., pokles index 0,8 

Zhodnotenie situácia na okresnej úrovni:

Vzhľadom na najvyšší stupeň varovania, vysokú mieru 7-dňovej incidencie, ktorá ma len mierne klesajúci charakter ako aj dokázanú prítomnosť vysokého percenta britskej mutácie v populácii (nízky efekt celoplošného testovania) otvorenie škôl môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu  epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v okrese Trnava.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Trnava v najvyššom 4. stupni varovania (čierna farba) NEODPORÚČA od 08.02.2021 otvorenie  predškolských a školských zariadení  na území okresu Trnava.  Ďalšie otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Trnava ako aj regionálnych indikátorov.

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Vyučovanie od 19.4. 2021
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní