Späť

Dejepisná olympiáda  - výsledky okresného kola

Svoje vedomosti z oblasti histórie si žiaci základných a stredných škôl mohli preveriť na Okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo 14. 2. 2020 v Kalokagatii CVČ. Výborné poznatky preukázala naša žiačka Zuzana Kristová z 9. A, ktorá sa umiestnila na peknom 4. mieste. Gratulujeme! 

Geografická olympiáda - výsledky okresného kola

Dňa 6. 2. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo Geografickej olympiády, na ktorom našu školu reprezentovali úspešné riešiteľky školského kola Magdaléna Hornáčková (8.B), Zuzana Pittová (8. B) a Sára Krajčovičová (5. roč.). Magdaléna vo svojej kategórii obsadila 12. miesto, Zuzanaa 13. a Sára 23. Miesto. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov.

Olympiáda ľudských práv - výsledky školského kola

28. 1. 2020 sa deviataci zapojili do školského kola Olympiády ľudských práv, na ktorej využili poznatky z hodín občianskej náuky. Tretie miesto obsadil Matúš Gago, druhé miesto patrí Eme Kondákorovej a víťazkou sa stala Izabela Janíčková. Všetkým gratulujeme a prajeme veľa úspechov. Hollého pamätník - školské kolo I. stupeň

Poézia

1. miesto Adrián Podmanický, 4. ročník

2. miesto Alexandra Smolová, 2.B    Adela Kondákorová, 4. ročník

3. miesto Alex Rakús, 2.A     Igor Méri, 2.A


Próza

2. miesto Lucia Ivančíková, 2.A


Hollého pamätník - školské kolo II. stupeň

II. kat. próza

1. miesto-   Natália Šimková (6.ročník)

2. miesto-   Ema Páleníková (5.ročník)

3.miesto -    Andrea Tomčíková (6. ročník)


III. kat. próza

1. miesto - Karolína Pastuchová (7. ročník)

2. miesto - Marek Sekera (8.B)

3.miesto - Stella Matyášová (7. ročník)

III. kat. poézia

1.miesto -  Zuzana Kristová (9.A)

2. miesto - Ema Kondákorová (9.B)


Všetkovedko  - výsledky  celoslovenského kola

Kategógia Všetkovedko 4
Laura Poláková         1. miesto v školskom kole     9. miesto v celoslovenskom kole,

Najúspešnejšia riešiteľka našej školy. Získala titul Všetkovedko školy


Kategória Všetkovedko 3

Daniela Ivanovičová  1. miesto v školskom kole   11. miesto v celoslovenskom kole

Maxim Lehuta               2. miesto v školskom kole   24. miesto v celoslovenskom kole

Sabína Košíková        3. miesto v školskom kole   71. miesto v školskom kole


Kategória  - Všetkovedko 2

Emma Čičmišová    1. miesto v školskom kole     17. miesto v celoslovenskom kole

Ella Beňovská            2. miesto v školskom kole     30. miesto v celoslovenskom kole

Simona Bachratá   3. miesto v školskom kole       35. miesto v celoslovenskom kole


Blahoželáme!
A Slovo bolo u Boha

Dňa 12.12.2019 sa konalo na gymnáziu Angely Merici v Trnave krajské kolo súťaže "A Slovo bolo u Boha", v ktorom žiaci súťažili v prednese kresťanskej prózy a poézie. Našu školu reprezentovali Lucia Ivančíková, AlexandraSmolová, Karolína Kaššáková, Zara Michaličková, Lucas Buzinger, Renáta Karczubová a Kristína Ivanová. 


Najúspešnejšími žiakmi sa stali:

Lucia Ivančíková - 2.miesto v 2.kategórii poézia

Alexandra Smolová - 2.miesto v 2.kategórii próza

Zara Michaličková - 1.miesto v 3.kategórii poézia


Zarka bude našu školu reprezentovať na celoslovenskom kole tejto súťaže v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

Olympiáda v nemeckom jazyku


V utorok 26. novembra 2019 sa v jazykovej učebni stretlo osem milovníkov nemeckého jazyka, aby predviedli v školskom kole olympiády, čo sa v nich skrýva a aké majú vedomosti z daného predmetu. Žiaci si zmerali sily v písomnej a ústnej časti.

1. miesto Nina Kuviková  (9.A)

2. miesto Matúš Gago      (9.B)

3. miesto Nicolas Stacho  (8.A)

Nina ďalej postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať  v januári. Držíme jej silno päste a ako sa hovorí - viel Glück!

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na vás budúci rok, auf Wiedersehen!


21.11. 2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V tomto školskom roku, konkrétne 6. novembra 2019, sme vstúpili do 12. ročníka existencie olympiády zo SJL,  v ktorej nám jedenásť žiakov ukázalo v písomnej časti svoje teoretické vedomosti a svoje rečnícke umenie predviedli v ústnej časti.

Odborná porota rozhodla nasledovne:
1. miesto: Zuzana Kristová (9. A)
1. miesto: Magdaléna Hornáčková (8. A)
2. miesto: Izabela Janíčková (9. B)

3. miesto: Kristína Ivanová (8. A)


Výhercom blahoželáme,  všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a Zuzane Kristovej,  ktorá postupuje do okresného kola, prajeme pri reprezentácii školy veľa šťastia.


11. - 15. november 2019

Výsledky školského kola iBobor

kategória KADETI

11.11. 2019  si svoje vedomosti zmerali žiaci 8. a 9. ročníka v medzinárodnej informatickej súťaži  iBobor. V tejto kategórii súťažilo 35 žiakov, z toho 17 bolo úspešných riešiteľov, t.j. získali viac ako 50 bodov. Výsledky školského kola sú nasledovné:

1. miesto - Vladimír Štefunko - 9.A

2. miesto - Katarína Šuranová - 9.A

3. miesto - Juraj Kubovič - 9.A

4. miesto - Patrik Dobiš - 8.A

5. miesto - Nikolas Stacho - 8.A

Blahoželáme!

kategória DROBCI

12.11. 2019 si zmerali svoje vedomosti v informatickej súťaži  žiaci 3. ročníka a takto uspeli v školskom kole:

1. miesto Maxim Saša Lehuta - 100 % úspešnosť

2. miesto Simona Kusá, Jozef Lehota

3. miesto Karolína Buberníková

4. miesto Lukáš Gajarský


 kategória Benjamíni

Dňa 13.11. 2019 sa konalo školského kolo informatickej  súťaže iBobor - kategória Benjamíni (žiaci 6. a 7. ročníka) s nasledovnými výsledkami:

1. miesto Renáta Karczubová (6.), Natália Furucová (7.)

2. miesto Milan Torony (6.)

3.miesto Tamara Tomčíková (6.)

Blahoželáme!


kategória Bobríci

Dňa 15.11. 2019 sa konalo školské kolo súťaže iBobor - kategória Bobríci. Výsledky tohto kola sú následovné:

4. ročník

1. miesto Laura Poláková

2. miesto Roman Hrivňák

3. miesto Veronika Balážová


5. ročník

1. miesto Boris Kováč

2. miesto  Tereza Haršányová, Natália Ivančíková

3. miesto Filip Orlický, Michal Dobiš, Veronika Fatranská

Blahoželáme!

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní