Späť

Úspechy v šk. roku 2018/2019

....a Slovo bolo u Boha...

recitačná súťaž

Dňa 11.12.2018 sa konalo na gymnáziu Angely Merici v Trnave krajské kolo súťaže "A Slovo bolo u Boha", v ktorom žiaci súťažili v prednese kresťanskej prózy a poézie. Našu školu reprezentovali Karolínka Pastuchová, Stellka Matyášová a Lucas Buzinger, ktorý vo svojej kategórii zvíťazil a obsadil 1.miesto. Lucas bude našu školu reprezentovať na celoslovenskom kole tejto súťaže. Srdečne blahoželáme!

 

 

 

Vianočné aranžovanie

výtarná súťaž

foto v galérii

Dňa 11. decembra 2018 sa konalo okresné kolo výtvarnej súťaže na ktorom nás reprezentovali žiačka Hanka Bachratá a Emmka Moncmanová zo 7. ročníka. Priniesli nám pre školu krásne umiestnenia:

Emma Moncmanová - 1. miesto v kategórii povinná väzba

Hanka Bachratá - 2. miesto v kategórii voľná väzba

 

 

Šaliansky Maťko

Dňa 26.11. sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka preniesli do sveta povestí. Najodvážnejší  žiaci súťažili v ich prednese.

 Celkové umiestnenie:

  1. miesto:Laura Timea Poláková a Ema Páleníková
  2. miesto: Rebeka Karczubová a Emma Pereslény
  3. miesto: Vivienne Anna Weberová a  Lucas Buzinger

                                  

Víťazom srdečne blahoželáme. J

 

Olympiáda v slovenskom jazyku - školské kolo 

Do školského kola, ktoré sa konalo  27. novembra 2018, sa v hojnom počte zapojili aj naši žiaci – milovníci slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvou bolo vypracovanie testu, ktorý bol zameraný hlavne na zisťovanie čitateľskej gramotnosti. 

V druhej časti odborná porota zisťovala, akú úroveň dosahujú žiaci v štylistickej stránke jazyka a v poslednej, tretej časti, si žiaci zmerali sily v rečníckych prejavoch.

Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali:
1. miesto: Lucia Dobišová (9. ročník)
2. miesto: Izabela Janíčková (8. B)
3. miesto: Nina Kuviková (8. A), Šimon Šuran (9. ročník)


Výhercom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, vidíme sa o rok! :)

 

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 22.11.2018 sa u nás konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Žiaci si overili svoje jazykové schopnosti najprv v písomnej časti, ktorá pozostávala z počúvania a čítania s porozumením a z gramatického testu. V ústnej časti opisovali obrázok a rozprávali na zadanú tému. Prvé tri miesto obsadili nasledovní žiaci:

1. miesto - Lucia Dobišová

2. miesto - Nina Kuviková

3. miesto - Šimon Šuran a Adrián Ukropec

Lucka Dobišová a Ninka Kuviková budú našu školu reprezentovať na okresom kole v Trnave. Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť. Veríme, že aj táto skúsenosť bude žiakov motivovať k učeniu sa nemeckého jazyka.

 

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

 

V utorok 20.11. 2018 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili školského kola Olympiády v anglickom jazyku. 29.ročník tejto súťaže prebiehal na našej škole v troch kategóriách: 1A, 1B, 1C.

V kategórii 1A (pre žiakov 4.,5.,6.,7.ročníka) súťažilo spolu 7 žiakov, v kategórii 1B (8.,9.ročník) to bolo 11 súťažiacich a 1 žiak súťažil v kategórii 1C (pre žiakov, ktorých jeden z rodičov je inej národnosti a žiak zároveň žil v anglicky hovoriacej krajine a navštevoval tam aj školu).

Najúspešnejšími žiakmi boli:

                                               Kategória 1A

                                               1. miesto: Kristína Ivanová (7.A)

                                               2. miesto: Paula Šimáková (7.B)

                                               3. miesto: Peter Šimák (7.B)

                                               Kategória 1B

                                               1. miesto: Juraj Kubovič (8.A)

                                               2. miesto: Ondrej Baláž (8.A)

                                               3. miesto: Matúš Blejštil (8.A)

                                               Kategória 1C

                                               Jakub Božek (6.A)

 

Žiaci Kristínka Ivanová a Juraj Kubovič zároveň postupujú do Okresného kola súťaže, ktoré sa uskutoční v januári 2019.

Jakub Božek, ako úspešný riešiteľ,  postupuje do krajského kola, ktoré bude vo februári 2019.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom a krajskom kole !

 

Medzinárodná informatická súťaž iBobor

Kategória KADETI - žiaci 8. a 9. ročníka

Súťaže sa dnes zúčastnilo 18 žiakov, z ktorých sa úspešnými riešiteľmi stali nasledovní žiaci v poradí od najúspešnejšieho:

  1.  miesto Juraj Kubovič, Vladimír Štefunko
  2. miesto Damián Gotthardt
  3. miesto Matúš Blejštil, Samuel Formanko
  4. miesto Šimon Šuran
  5. miesto Marián Bachratý
  6. miesto Jakub Božek 

Chlapcom blahoželáme a tešíme sa na celoslovenské výsledky.

V utorok, 13. 11. 2018 budú našu školu v tejto súťaži reprezentovať žiaci 3.  ročníka, ktorým držíme palce. 

Kategória Drobci - žiaci 3. ročníka

Súťaže sa zúčastnilo 5 žiakov 3. ročníka a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.

Výsledky:

1. miesto Laurika Poláková

2. miesto Roman Hrivňák

3.miesto Nikolka Štafenová

4. miesto Veronika Balážová, Maxík Kone

Blahoželáme a tešíme sa na celoslovenské výsledky.

 

Kategória Benjamíni - žiaci 6.  a 7. ročníka

Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov. Z nich úspešní boli 9 žiaci v nasledovnom poradí. Absolútne prevenstvo na našej škole zatiaľ patrí Magdalénke Hornáčkovej, ktorej sa podarilo získať plný počet možných bodov.

Výsledky:

1. miesto Magdalénka Hornáčková

2. miesto Patrik Dobiš

3. miesto Elka Haršányová

4.miesto Zuzka Pittová

5. miesto Emka Moncmanová

6.miesto Marek Sekera

7. miesto Timur Bergl

8. miesto Hanka Bachratá

9. miesto Lenka Kubovičová

Blahoželáme a tešíme sa na celoslovenské výsledky

 

Kategória Bobríci

Súťažilo 17 žiakov 4. a 5. ročníka. Úspešných bolo 5 žiakov. Plný počet bodov sa podarilo získať 2 žiakom, Andrejke Tomčíkovej a Renátke Karczubovej. 

Výsledky:

1. miesto Renátka Karczubová, Andrejka Tomčíková

2. miesto Milanko Torony, Tomáško Gašparovič

3. miesto Rebeka Heregová

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943