Späť

Aktuálne projekty

V súčasnosti naša škola pracuje v nasledovných projektoch:

Igelitku si neprosímGrantový program   Nadácie SPP "SPPravmeTo"
Tenis do škôl​​​​​​​
Medzinárodný projekt​​​​​​​
Národný projekt


Národný projekt
Národný projekt
Národný projekt

ENVIROPROJEKT 2015


 Národný projekt


Nové trendy vzdelávania AJ na ZŠ GR-654-2/2014
The SCHOOL DANCE 
je veľká tanečná súťaž pre materské, základné a stredné školy


 „Zober loptu, nie drogy“, poskytuje deťom priestor na vyplnenie ich voľného času a zároveň formovanie ich charakteru.

Národný projekt

„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”

Národný projektModerné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety


Projekt

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu vlády SR


Digitálne učivo na dosah


ZŠ s MŠ Voderady - pilotná škola

TIMSS 2015 - testovanie matematiky a prírodných vied

ZŠ s MŠ Voderady - pilotná škola

E-Testovanie - zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách


Projekty do roku 2014


    INFOVEK
2002

 • naša škola získala v rámci tohto projektu finančný grand vo výške 100 000 Sk a bola zriadená na škole druhá učebňa výpočtovej techniky
 • stali sme sa centrom vzdelanosti v oblasti výpočtovej techniky
Microsoft IT Akademie

 • máme 3 certifikované lektorky, 
  Mgr. Antónia Zlatohlávková 
  Mgr. Stanislava Grešnerová 
  Mgr. Antónia Lovásiková

  ktoré sú držiteľky  medzinárodne platného certifikátu Microsoft Office WORD

Microsoft - Partneri vo vzdelávaní


 • medzinárodný projekt zameraný na vzdelávanie učiteľov v oblasti výpočtovej techniky a moderných metód vyučovania
 • sme škola zameraná na využívanie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese od 1. ročníka
 • škola disponuje 2 učebňami výpočtovej techniky vybavené 25 počítačmi,datavideoprojektorom a množstvom výučbového softvéru


Vianočná pošta


 • realizujeme školský projekt Vianočná pošta, ktorý je zameraný na oživenie starých tradícií a zvykov vo vianočnom období

Zdravá škola

 • podpora fyzického a duševného zdravia žiakov
 • zlepšovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov v oblasti zdravotnej výchovy a vytvárať uvedomelý vzťah a zodpovednosť za svoje zdravie
 • zlepšovať životné prostredie
 • zvýšiť telesnú zdatnosť
 • vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k životnému prostrediu a environmentálne cítenie

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní