Poplatok za ŠKD je  vo výške 10 € na mesiac/žiak

Poplatok ŠKD  za II. polrok sa  bude hradiť spätne, až v júni 2021, pretože stále nevieme, kedy a na koľko mesiacov  sa vyučovanie v škole obnoví. Nevyčerpané finančné prostriedky z I. polroka  budú presunuté do II. polroka, prípadne vrátené, ak by sa prevádzka školy vôbec neobnovila.

Žiaci, ktorí momentálne navštevujú celodenný ŠKD (kritická infraštruktúra, deti pracujúcich  rodičov z pracoviska) budú tak isto hradiť poplatok až v júni 2021. O termíne úhrady a výške poplatku vás budeme včas informovať.

vedenie školy

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní