Späť

Mesačný plán DECEMBER

aktualizácia 4.12. 2018

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

3.12.

Metodicko-odborný seminár   CPPPaP Sereď

8,00 hod. - 12,00

-

vedenie školy


4.12.

Beseda s meteorologičkou M. Jarošovou

8,00 hod.

5., 6.

Páleníková

Volejbal

od 8,30

9. dievčatá

Ladániová

5.12.

Roráty

6,30 hod.


kňaz

6.12.

Mikuláš v škole

7,35 hod. – 10,00 hod.

9. ročník

Angibaud

ECO recykluj Tour

10,00 hod.

KD

Grešnerová

Mikulášska diskotéka v ŠKD

13,30 hod.

telocvičňa

vychovávateľky

11.12.

Literárno-recitačná súťaž  "A slovo bolo u Boha"Valovičová

Súťaž – vianočné aranžovanie


7. dievčatá

Ladániová

12.12.

Pytagoriáda


2. – 4.

Haršányová

Roráty

6,30 hod.


kňaz

13.12.

Pytagoriáda

13,30 hod.

6. – 8.

Haršányová

14.12.

Vianočný bazár v telocvični 

17,00 hod.


vedenie školy

19.12.

Roráty

6,30 hod.


kňaz

21.12.

Triedne vianočné besiedkytriedni učitelia
Mesačný plán NOVEMBER

aktualizácia 13.11. 2018

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

5.11.

Exkurzia do Múzea holokaustu

Sereď

7,30 – 11,30

6., 7.

Páleníková, Meričková, Grešnerová

9.11

Lampiónový sprievod

17,00 hod.

Celá školy

vedenie školy

Exkurzia BA – veda a technika

8,00 – 12,00

8.

Bachratý, Grešnerová

12.11.

Pedagogická rada - klasifikačná

13,30 hod.


vedenie školy

Rodičovské združenie - spoločné

Od 16,30 hod.

1. -9.

Triedni učitelia

14.11.

Návšteva z Kunštátu ČR

9,00 – 14,00


Vedenie školy

15.11.

Komparo 9. ročník

1. – 4.

9.

Lovásiková

12.11 – 16.11.

Jazykový týždeň


6. – 9.

Ožvaldová

19.11.

Zasadnutie MZ a PK

13,30 hod.

-

vedúci metodických orgánov

Divadelné predstavenie BA

Od 9,00

8., 9.

Dirgová, Kromholc Suchánová

21.11.

Testovanie 5

7, 30 -  12,00

5. ročník

Lovásiková

Riaditeľské voľno

Celý deň

6. – 9.

vedenie školy

PK – prírodné vedy

12,10 hod.

-

Vedúca PK

23.11.

Matematická súťaž - Náboj

Trnava

8,00 - 14,00

výber žiakov II. stupňa

Haršányová

zasadnutie MZ

13,30 hod.

-

Vedúca MZ

26.11.

Turnaj vo vybíjanej - ŠKD

13,30

ŠKD

vychovávateľky

PK – spoločenské vedy

13,30 hod.

-

Vedúca PK

27.11.

Exkurzia do hvezdárne


5., 6.

Páleníková

28.11.

Všetkovedko

Expert

13,30 hod.

30 žiakov

Haršányová, Kadlubcová

29.11.

Divadlo Bratislava -  Koza rohatá


I. stupeň + 5. ročník

Učitelia I. stupňaMesačný plán OKTÓBER

aktualizácia 24.10. 2018

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

5.10. + 8.10.

Účelové cvičenia

5 hodín

5. – 9.

Páleníková

8.10. – 12. 10.

Týždeň zdravia

V rámci vyučovania

1. – 9.

Všetci učitelia

10.10.

Súťaž tried o najlepšiu zdravú nátierku

2. hodina + prestávka


Triedni učitelia

12.10.

Beh zdravia

5. hod. – I. stupeň, 6. hodina II. stupeň

1. – 9.

Všetci pedagógovia

15.10.

Šarkaniáda v ŠKD

Od 13,30 hod.

1. – 4.

vychovávateľky

16.10

Volejbal chlapci


8., 9.

Bachratý

18.10

Volejbal dievčatá


8., 9.

Ladániová

16.10.

Múzeum Galanta


8., 9.

Páleníková

22.10. -  26.10.

Farebný týždeň

V rámci vyučovania

1. – 9.

Triedni učitelia

22.10.

Pracovná porada Vedenie školy

26.10.

Beseda o ľudských právach

5.+ 6. hodina

8.,9.

Ožvaldová

29.10.

Riaditeľské voľno

Celý deň

1. – 9.

Vedenie školy

30.10.

Štátny sviatok

31.10. – 2.11.

Jesenné prázdniny


Mesačný plán SEPTEMBER

aktualizácia 4.9. 2018

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

4.9.2018

Školský poriadok

1. hod.

1. – 9.

Triedni učitelia

Preberanie nových učebníc

2. – 4. hor.

2. – 9.

Kadlubcová

Vyučovanie podľa rozvrhu

5. hod.

1. – 9.


od 5.9. 2018

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu


1. - 9.


11.9. 2018

Kurz prvej pomoci pre pedagogických pracovníkov/voľno pre žiakov prvé 3. hodiny

1. – 3. hod.


vedenie školy

14.9. 2018

Beseda s futbalistami Spartak Trnava

9,30 – 10,30

3. – 9.

vedenie školy

18.9. 2018

Plenárne rodičovské združenie

17,00 hod.


Predsedníčka ZRPŠ

Triedne rodičovské združenie

Po skončení plenárneho


Triedni učitelia

28.9. 2018

Jesenné dyňohranie

17,00 hod.

1. – 4.

Haršányová

26.9. 2018

Európsky deň jazykov

Počas dňa


Vyučujúci cudzích jazykovKontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943