Späť

Mesačný plán SEPTEMBER

aktualizácia 4.9. 2018

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

4.9.2018

Školský poriadok

1. hod.

1. – 9.

Triedni učitelia

Preberanie nových učebníc

2. – 4. hor.

2. – 9.

Kadlubcová

Vyučovanie podľa rozvrhu

5. hod.

1. – 9.


od 5.9. 2018

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu


1. - 9.


11.9. 2018

Kurz prvej pomoci pre pedagogických pracovníkov/voľno pre žiakov prvé 3. hodiny

1. – 3. hod.


vedenie školy

14.9. 2018

Beseda s futbalistami Spartak Trnava

9,30 – 10,30

3. – 9.

vedenie školy

18.9. 2018

Plenárne rodičovské združenie

17,00 hod.


Predsedníčka ZRPŠ

Triedne rodičovské združenie

Po skončení plenárneho


Triedni učitelia

28.9. 2018

Jesenné dyňohranie

17,00 hod.

1. – 4.

Haršányová

26.9. 2018

Európsky deň jazykov

Počas dňa


Vyučujúci cudzích jazykovKontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943