Späť Pridané: 02.10. 2018

Európsky deň jazykov 2018

Európsky deň jazykov

V stredu 26.9. 2018 sme si na našej škole už tradične pripomenuli Európsky deň jazykov. Na hodinách slovenského jazyka, angličtiny a nemčiny si žiaci spolu s vyučujúcimi týchto predmetov zábavnou formou pripomenuli, prečo je dôležité učiť sa cudzie jazyky a akú úlohu má jazykové vzdelávanie v multikultúrnej Európe.

Na hodinách angličtiny si žiaci vyšších ročníkov zasúťažili v kvíze , v ktorom hádali podľa opisu európske krajiny, hlavné mestá, osobnosti a tiež v kvíze „Čo vieš o EÚ?“. Mladší žiaci hádali hlavné mestá, precvičili si cudzojazyčné jazykolamy a priraďovali štátne vlajky ku krajinám.

Na hodinách slovenského jazyka si žiaci zo 6. a 8. ročníka precvičili svoju češtinu tým, že sa celú hodinu s pani učiteľkou rozprávali v tomto jazyku. V druhej polovici hodiny vytvorili svoje vlastné česko-slovenské slovníky.

Siedmaci sa  zabavili aj na hodine nemčiny, kde hádali pesničky z rôznych krajín (názov krajiny museli povedať v dvoch jazykoch), vypisovali si dni v týždni v troch jazykoch a učili sa pozdravy v 9 rôznych jazykoch. V skupinách si vytvorili plagát venovaný tomuto dňu a predstavili ho ostatným spolužiakom.

Deti si teda opäť zábavnou formou vymenili svoje poznatky a skúsenosti a určite sa aj niečo nové naučili.

koordinátorka jazykového vzdelávania na škole, Mgr. Katarína Ožvaldová

FOTO

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943