Späť Pridané: 03.03. 2021

Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka

Vážení rodičia, nariadenie vlády a rozhodnutie ministra školstva hovoria o tom, že škola môže byť od 8.marca 2021 otvorená  pre deti  1. stupňa, ktorých rodičia musia vykonávať prácu  z pracoviska. 

JE NÁM VOPRED JASNÉ, ŽE VŠETKY DETI NEBUDÚ MÔCŤ NASTÚPIŤ. 
PRETO PREDBEŽNE môžeme pre  deti, ktoré budú chodiť do školy  poskytnúť celodenný výchovno-vzdelávací proces  v priestoroch základnej školy pod dozorom vychovávateliek, nie však plnohodnotné vyučovanie, lebo triedni učitelia budú musieť  učiť dištančne.
Podľa možností by sme deti pripájali k online hodinám svojej triedy.

Prosíme, aby ste čo najskôr vyjadrili, o akú formu vyučovania máte záujem. (Urobte tak cez tlačidlo PRIHLASOVANIE)

Plne rešpektujeme Vaše rozhodnutie.

Po vyhodnotení prieskumu Vám poskytneme všetky ďalšie  informácie.

S úctou
Mgr. A. Zlatohlávková, riaditeľka školy

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Vyučovanie od 19.4. 2021
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní