Späť

Dokumenty budú postupne zrevejňované

Dokumenty na stiahnutie

Školský rok
Vyhodnocovacia správa   2017/2018 
Školský poriadok 2018/2019 
Školský vzdelávací program 2018/2019 
Inovovaný školský vzdelávací program 2018/2019
Plán činnosti školy  2018/2019 
Organizačný poriadok 2018/2019 
Rokovací poriadok 2018/2019
Plán kontinálneho vzdelávania 2018/2019
Systém hodnotenia 2018/2019 
Metódy a formy práce  2018/2019 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943