Späť Pridané: 16.04. 2020

Ako zvládnuť tohtoročný zápis do 1. ročníka?

Zápis do 1. ročníka bude tento rok trošku iný a tu vám prinášame úplne najstručnejší postup:

1. KROK Vyplníte na internete https://zsvoderady.edupage.org/register/ online prihlášku (všetci už tak urobili). S touto prihláškou už nič nerobíte. Netlačíte ju, neposielate!!!  Ak by v nej boli chyby, upozorníme vás.

2. KROK Stiahnete si do počítača prihlášku do ŠKD vyplníte ju, uložíte a pošlete ju na adresu: zs.voderady@gmail.com Ak to neviete poslať emailom, pošlete ju poštou, prípadne ju vhoďte do schránky na bráne školy.

3. KROK Stiahnete si prihlášku na povinne voliteľný predmet (náboženstvo/etika), vyplníte ju, uložíte a pošlete na adresu zs.voderady@gmail.com 

Ak to neviete poslať emailom, pošlete ju poštou, prípadne ju vhoďte do schránky na bráne školy.

4. DOBROVOĽNÝ KROK Ak chcete dať svojmu dieťaťu odklad, stiahnite si žiadosť a pošlite ju do školy, tak ako ostatné prihlášky. Vyjadrenie CPPPaP a vyjadrenie lekára  nie je momentálne potrebné. Vyjadrenia doručíte vtedy, kedy to  bude možné.

Prihlášky nemusia byť podpísané rodičmi.

5.  HOTOVO, zápis je uskutočnený. 


Budete čakať na vyhlásenie termínu na overovanie a podpisovanie poskytnutých údajov. Termín bude včas zverejený, tiež vám príde  sms správa na vami poskytnuté telefónne číslo. 


Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Elektronická prihláška
ZBER PAPIERA
Letná škola
Poplatok za ŠKD
Darujte 2% zo svojich daní